Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

PatricoSCT
18:02
7642 ecc3 500
Reposted frompunisher punisher viasignofthemoth signofthemoth

January 15 2018

PatricoSCT
19:31
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna

January 12 2018

PatricoSCT
20:48
7879 19a1 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

January 10 2018

PatricoSCT
18:11
9970 71a3 500
Reposted frommangoe mangoe viasignofthemoth signofthemoth
PatricoSCT
18:09
2652 0227 500
Reposted fromtfu tfu viaxmartii xmartii
PatricoSCT
18:08
Wszędzie rozmowy o śmierci. Dzieci myślą o śmierci. A przecież śmierć to coś takiego, nad czym zastanawiamy się pod koniec życia, a nie na początku.
— Swietłana Aleksijewicz – Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo

December 26 2017

PatricoSCT
21:59
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz...
— Piotr Tokarz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianiskowo niskowo

December 23 2017

PatricoSCT
23:37
8566 00f8 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
PatricoSCT
23:36
tak powinno być.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaxmartii xmartii
PatricoSCT
13:44
8566 00f8 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

December 21 2017

PatricoSCT
15:57
2685 d759
Reposted fromkrzywda krzywda viastonerr stonerr

December 20 2017

PatricoSCT
21:01

December 18 2017

PatricoSCT
19:38
Reposted fromFlau Flau
PatricoSCT
19:35
4428 04d6 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel
PatricoSCT
19:29
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet vianiskowo niskowo
PatricoSCT
19:28

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca vianiskowo niskowo
PatricoSCT
19:28
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianiskowo niskowo
PatricoSCT
19:24
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaxmartii xmartii

December 03 2017

08:44
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamikrokosmos mikrokosmos
PatricoSCT
08:44
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl