Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

PatricoSCT
21:20
9451 1be1 500
PatricoSCT
18:13
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaxmartii xmartii
PatricoSCT
18:12
5481 8d71 500
Reposted fromhhmm hhmm viastonerr stonerr

April 11 2017

20:24
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viasection section
PatricoSCT
20:23
0498 c638 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaKrzychulec Krzychulec
PatricoSCT
20:22
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 10 2017

18:10
4101 36d7

adulthoodisokay:

baebees:

i have not seen this meme in so long im loving it

one of the reasons i love tumblr is that occasionally classic memes like this show up on my dashboard

Reposted frommythicgeek mythicgeek viavertheer vertheer
PatricoSCT
18:08
7355 2001 500
Reposted fromyouatemyenchilada youatemyenchilada viameem meem

April 06 2017

PatricoSCT
22:11
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viasignofthemoth signofthemoth
PatricoSCT
22:11
2584 ea76
Reposted frommegwanttea megwanttea viasignofthemoth signofthemoth
22:10
PatricoSCT
22:09
7426 1f50 500
?
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavertheer vertheer
PatricoSCT
22:08
4547 c2e4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viavertheer vertheer
PatricoSCT
22:08
0415 04d5
Reposted fromtelewizja telewizja viavertheer vertheer

April 05 2017

PatricoSCT
17:07

Tego dnia uświadomił sobie podstawową prawdę: inni nie mogą cię usidlić, usidlić może cię tylko własny strach. Sprzeciwisz się, to wygrasz.
— Michael Grant "GONE"
17:03
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon vianiskowo niskowo
PatricoSCT
16:59
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos
PatricoSCT
16:59
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
PatricoSCT
16:59
Reposted frompl pl vianiskowo niskowo
PatricoSCT
16:47
7216 78b2 500
Reposted fromdranger dranger vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl