Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

PatricoSCT
19:00

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape vianiskowo niskowo
18:59
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo

October 05 2017

07:25
Wolę siedzieć z Tobą pod kocem, trzymać Cię za rękę i popijać sok, niż tańczyć i chlać do nieprzytomności w jakimś klubie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
PatricoSCT
07:24
I, kurwa, nie mów mi, że świat daję równe szanse. Bo chyba jebne ze śmiechu.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
PatricoSCT
07:24
8185 697f
Reposted fromGIFer GIFer vianiskowo niskowo

September 27 2017

PatricoSCT
20:59
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaKubitsky Kubitsky
PatricoSCT
20:58
5977 9423 500
Reposted fromfungi fungi viaKubitsky Kubitsky

September 10 2017

PatricoSCT
19:15
PatricoSCT
19:14
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo

September 08 2017

23:02

September 06 2017

PatricoSCT
21:55
9154 47d4
Reposted fromAlekwas Alekwas viasignofthemoth signofthemoth
PatricoSCT
21:53
6015 cc0f
Reposted fromwrite-url-here write-url-here viakrzysk krzysk
21:50
PatricoSCT
21:50
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasignofthemoth signofthemoth

August 02 2017

PatricoSCT
13:04
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute vianiskowo niskowo
PatricoSCT
13:03
2156 75e4 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viastonerr stonerr
PatricoSCT
12:54
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viameem meem

July 26 2017

PatricoSCT
21:29
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viasarkastyczna sarkastyczna
PatricoSCT
21:29
7311 b505
Reposted fromsassenach sassenach viasarkastyczna sarkastyczna

July 25 2017

PatricoSCT
22:06
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl