Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

PatricoSCT
05:54
8556 94eb 500
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
PatricoSCT
05:54
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaOkruszek Okruszek

March 21 2018

PatricoSCT
05:52

March 20 2018

PatricoSCT
05:46
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 

March 19 2018

PatricoSCT
15:47
1600 6789
PatricoSCT
15:47
4875 37fb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatfu tfu

March 17 2018

PatricoSCT
14:58
0494 d77b 500
Reposted fromtfu tfu
PatricoSCT
14:58
0897 64b2 500
Reposted fromangelismoo angelismoo vialobuss lobuss

March 16 2018

PatricoSCT
05:37
Otóż najgorszym sposobem przekazania komuś złych wieści jest udawanie, że są one dobre, i ignorowanie uczuć tej osoby. Nikogo się w ten sposób nie oszuka, a tylko pogorszy sytuację. Taka osoba ma wrażenie, że krzyczy najgłośniej, jak umie, ale nikt jej nie słyszy.
— Sylvia Bishop
Reposted fromavooid avooid viajestemdeszczem jestemdeszczem
PatricoSCT
05:35
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viaoversensitive oversensitive

March 15 2018

PatricoSCT
15:35

March 13 2018

PatricoSCT
19:04
6070 5e1c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianiskowo niskowo

March 12 2018

PatricoSCT
05:46
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmartii xmartii

March 11 2018

PatricoSCT
19:50
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka vianiskowo niskowo
PatricoSCT
19:50
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
19:49
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn vianiskowo niskowo

March 06 2018

PatricoSCT
15:17
5721 92ba 500
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
PatricoSCT
13:19
6683 18d8
Reposted fromtfu tfu

March 05 2018

PatricoSCT
21:07
V O D K A by Boris Yeltsin
Reposted fromtojika4 tojika4 viavertheer vertheer

March 04 2018

PatricoSCT
21:31
Reposted fromjasminum jasminum vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl